Kompanzasyon Panosu

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU  
İşletmeler için enerji verimliliğinin önem kazandığı günümüzde kompanzasyon sisteminden kaynaklanan reaktif cezaların önlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Serman Elektrik işletmelerin sayaç değerlerini takip ederek kompanzasyon sistemindeki sorunları tespit ederek anında müdahale eder ve işletmenin büyük reaktif cezaları almasını engeller.
Tüketicinin tesisi hem endüktif hem de kapasitif açıdan cezalı duruma düşmemesi için çok hassas ve dikkatli kompanzasyon yapması gerekmektedir.
Elektrik enerji sisteminde,gerilim ve frekans sabit,harmoniksiz ve güç faktörü 1’e yakın olmalıdır.Genellikle tüketiciler endüktif karakterde olduklarından manyetik alanların oluşması için aktif güç yanında reaktif güçte çekerler. Sözleşme gücü 9 kW ‘ı geçen tesisler kompanzasyon sistemi kurmak zorundadırlar.
Sağlıklı bir kompanzasyon için reaktif güç kontrol rölesinin çok fonksiyonel ve hassas olması önemlidir.Aksi taktirde sistem ya kompanze edilemez veya aşırı kompanze edilerek cezalı duruma düşülüp,fazla para ödemek zorunda kalınabilir.
Enerji piyasası düzenleme kurumunca yayınlanan ilgi yönetmelikte kurulu gücü 50 kVA altı ve üstü için istenen değerleri aşağıda verilmiştir.
Kurulu gücü 50 kVA ve altı aboneler için;
Aktif Tüketime göre Reaktif %33
Aktif Tüketime göre Kapasitif %20
Kurulu Gücü 50kVA ve üzerinde olan aboneler için;
Aktif Tüketime göre Reaktif %20
Aktif Tüketime göre Kapasitif %15
Oranları uygulanmaktadır.
Sistemde harmoniklerin var olması ve limitlerin iyice daralması sonucu kompanzasyon yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1-İlgili tesisteki harmonik mertebeleri mutlaka tespit edilmeli ve seçilecek kondansatör ve reaktör tipi ona göre belirlenmelidir.
2-Kademe,gurup ve anahtarlama programları seçilirken,tesis gözlenerek hangi kademelerde reaktif güç değişimi olduğu tespit edilmelidir.
3-Tesisin durumuna göre bağlanacak reaktif güç kontrol rölesi doğru olarak seçilmeli ve kaç akım trafosu bağlanması gerektiği iyi bilinmelidir.
4-Akım trafosu tesisteki bütün yükleri algılayacak şekilde ana girişte ve oranı doğru seçilmiş olmalıdır.
5-Kondansatörler belli aralıklarla kontrol edilmeli kapasitesi düşenler değiştirilmelidir.